21 March 2013

0

شبلی

2013

عیدانهدلتنگم رعنا جان؛ میدانی؟

امسال هم بهارم بی شکوفه بود

به تسلای خود و همه آنها که بهارشان

معلوم نیست چند بهار است

که بی شکوفه است نوشتم:

بهار دلهاتان پر شکوفه...

شايد اين مطالب را هم دوست داشته باشيد:

0 comments: