24 November 2013

0

شبلی

2013

آهای حاجی! دس نکن زیر دامن من جنده...

                                               

*بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
فراموش نکنیم که تن‌فروش‌ها مادران و خواهران و دختران امثال من و شما هستند

و محصول آسیب‌های اجتماعی

مشتریانشان پدران و برادران و پسرانمان

و تن‌فروشی-چه بخواهیم و چه نخواهیم- از قدیمی‌ترین مشاغل جوامع بشری است

از اعمال خشونت و تحقیرشان بپرهیزیم


شايد اين مطالب را هم دوست داشته باشيد:

0 comments: